Jelentkezés ügyeletre

Jelentkezés ügyeletre

1. § (1) Az óvodában és az iskolában – a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet szerint az óvodákban elrendelt rendkívüli szünet, illetve az általános iskolákban bevezetett tantermen kívüli, digitális munkarend időtartama alatt – a szülő, törvényes képviselő kérelmére az intézményvezető gondoskodik a gyermekek, tanulók napközbeni felügyeletének megszervezéséről. (2) A szülő, törvényes képviselő (1) bekezdés szerinti kérelmét elektronikusan is benyújthatja az intézmény vezetőjének.

Ennek érelmében a mai napon Polgármester Úr az esztergomi óvodák tekintetében is elrendeli az ügyelet megszervezését.

Az ügyelet megszervezése azoknak a szülőknek indokolt, akik igazolni tudják, hogy az elkövetkező két hétben elrendelt szigorítások idején olyan munkakörben, munkahelyen dolgoznak, ahol nem otthon végezhető munkát rendeltek el.

„a) a napi fogyasztási cikket értékesítő élelmiszerüzletben,

b) a napi fogyasztási cikket értékesítő egyéb (így különösen illatszert, drogériai terméket, háztartási tisztítószert, vegyi árut és higiéniai papírterméket árusító) üzletben,

c) a  munkavégzés, a  hivatásbeli kötelezettség, a  gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenység elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat, valamint eszközöket árusító üzletben (így különösen a járművet, a gépet, az alkatrészt, az építőanyagot és eszközöket árusító üzletben), ide nem értve a főtevékenységként szórakoztató és háztartási elektronikai eszközöket forgalmazó üzletet,

 d) az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletben,

 e) a mezőgazdasági üzletben, ideértve a műtrágyát értékesítő üzletet és a vágóhidat,

 f) a kertészeti árudában, a faiskolában, g) a piacon, a helyi termelői piacon, az ott található, a (3) bekezdés alapján kötelezően bezárt üzletek kivételével,

h) a  gyógyszert, a  gyógyászati segédeszközt, az  optikai és látszerészeti eszközöket forgalmazó üzletben, az állatgyógyszertárban,

i) az üzemanyagtöltő állomáson,

 j) a nemzeti dohányboltban és

k) az újságosnál.

Illetve:

s (pénzügyi szolgáltatások),

2. a közlekedési és a szállítási szolgáltatás,

3. a magánegészségügyi szolgáltatás, ideértve a szemüvegkészítést,

 4. a szociális szolgáltatás, 5. a postai, a csomagküldő és a házhozszállítási szolgáltatás,

 6. a totózó és lottózó szolgáltatás,

7. a  járműszerviz szolgáltatás, a  mezőgazdasági és iparigép-szerviz szolgáltatás, a  háztartásigép-szerviz szolgáltatás, az épületgépészeti szolgáltatás,

8. az informatikai, a kommunikációseszköz-javítási szolgáltatás,

9. a temetkezési szolgáltatás,

 10. az állategészségügyi szolgáltatás,

11. az állat-, növényegészségügyi, élelmiszer-vizsgálati laboratóriumi szolgáltatás,

12. az élelmiszer-feldolgozási szolgáltatás,

13. a közétkeztetési szolgáltatás,

14. az állattenyésztési szolgáltatás,

15. az ügyvédi szolgáltatás,

16. a biztonsági szolgáltatás,

17. az épületüzemeltetési és irodai szolgáltatás,

18. a járműkölcsönzési és a gépkölcsönzési szolgáltatás és

19. a mosási és tisztítási szolgáltatás,”

 

és természetesen az egészségügy, a közigazgatás bármely területén dolgozók esetében.

 

Ennek megfelelően az intézményben csak a jogszabályban foglalt foglalkozások keretén belül dolgozók gyermekei igényelhetik az ügyeletet.

 

Az intézménybe a tavasz folyamán összeállított és a szülő részéről aláírt egészségügyi nyilatkozattal léphetnek a gyermekek hétfőtől. (Az egészségügyi alkalmasságot nem gyermekorvosnak kell kitölteni, hanem a szülőnek, büntetőjogi felelőssége tudatában kell nyilatkoznia)

 Az ügyeletre jelentkezés igényét digitális formában, az óvoda e-mail címére küldjék el a szülők!

A Jelentkezési lap az alábbi linken érhető el: 

https://docs.google.com/forms/d/1IehfhD5bGwWJo8w958z8o9PwMrHd3R7pZdo83bQK--4/edit

Vissza